ҰБТ-2021: Аралық қорытынды қалай?

0

Елімізде 2020-2021 оқу жылында 150 мыңға жуық түлек білім ұясынан ұштыЕндігі сынақ – ҰБТ.

Биылғы талапкерлердің бағымабақыты маолардың тестілеуден екі рет өтуге мүмкіндігі бар әрі ҰБТ тапсыратын күні мен уақытын өздері таңдайдыНәтижесіндетестіленуші мемлекеттік білімберу грантын тағайындау конкурсына ең жоғары балл жинаған сертификатын ұсына аладыБұл үміткерлерге грантты жеңіп алуын жеңілдететіні сөзсіз.

Тестілеудің жаңа форматы

Білім және ғылым министр­лі­гі­нің жақынданақтырақ айтқанд­а, 7 маусымда таратқан ақпаратына сүйенсектүлектердің 130 мыңнанастамы ҰБТ тапсыруға ниет білдіргенОлардың96 пайызыяғни 123 688 талапкер қазірдің өзін­детестілеуден өтіп үлгергенОның ішінде басымбөлігі (92 458 түлектестілеуді қазақ тілінде,
30 967-сі орыс тілінде, 263-і ағылшын тіліндетапсырдыБиыл мамырдың 23-індегі көрсеткішбойынша да түлектердің көбі (52 512 талапкер) ҰБТ-ны қазақ тілінде тапсырған. Ал 19 622 талапкер орыс тілінде, 182-сі ағылшын тіліндетестілеуден өтті.

2021 жылғы ҰБТ-ның басты жаңа­лығы – ашықтық пен әділдікті қам­тамасыз етумақсатында тесті­леу­дің компьютерлік форматтаөт­кізілуіБұл жөнінде Білім және ғылымминистрі Асхат Ай­ма­ғам­бе­тов: «2019 жылыМем­ле­кет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзіқатысқан Тамыз кеңе­сін­де Ұлттық бірыңғайтестілеуді сапалы ұйымдастыру туралытапсырма берген болатынСоған сәйкестестілеуді өзгерту, оны балаларға ыңғайлы әрібарынша ашық өткізу көзделдіБіз қазір осы мақсатқа жетіп, ҰБТ-ны жаңа форматта өткізіпотырмызЕң бас­тысықоғамда айтылып жүргенсын-пі­кір­лерді ескеріпжаңа технологиялардықолдана отырыпүлкен өзгерістер енгіздік», деген еді.

Негізі осы формат талапкер­лер арасындағыбіраз тәртіп бұ­зу­­­­шы­­лықтарды анықтапоңайжол­­­мен жоғары балл жинау се­кіл­­ді қи­тұрқылықтардың алдын алдыОған жауаптыведомс­тво­ның 7 маусымдағы дерегінен де көзжеткізуге болатындайОнда 224 түлектіңтестілеуге кіргізу ке­­зін­де аудиторияға ты­йым са­лын­­­­ған заттарды алып кіруге ты­­­рыс­­­қаны үшінҰБТ тапсыру мүм­­­­кін­ді­гінен айырылғаны жәнетесті­леу ережелерін бұз­ға­­ны үшін ауди­­ториядан563 адам шыға­ры­лыптестілеу нәти­же­лерініңжо­йыл­ғаны хабар­лан­ған.

Екінші жағынан жаңа фор­мат­та­ғы ҰБТ талапкерлерге тиімді және ыңғайлыӨйткеніҰБТ нәти­же­лерін тестілеу аяқ­тал­­­ған­нан кейінбірден білуге бола­дыЖи­нал­­­ған ұпай саны экран­ға шы­ға­ры­ладыБұдан бөлек та­лапкер қатежауап берген сұ­рақ­тарды көре ала­ды. ҰБТ қоры­тындыларымен ке­ліс­­пеген жағ­дай­да талапкеркеле­сі күнді күт­пей-ақ бірден апел­ля­ция­ға өті­ніш беруге құқылы.

«ҰБТ электронды форматта өтіп жатырБұл не бердіБұған дейін балалар қағаз жүзін­де тест кітапшаларын алыподан кейін тиісті парақтардажауап­тар­­ды бояу арқылы тапсыратын. Тест кіта­п­ша­ларын басып шығара­тын­бызкітапшаларжеткенге дейін әр­түрлі тәуекелдер де болатынЕкіншіден, 2 мыңға жуық кезекші мұғалім жаздабір өңірден екінші өңірге жі­бе­рілетіноған үлкенқаражат бөлінетін және мұнда да әр­түр­літәуекелдер болатынҮшін­­ші­денбұл – ашықтықҚазір көріп отырсыздарәр ата-ана бала­сыныңқалай тапсырып жат­қанын онлайн бақылайаладыӘр балада бір компьютер, бір бейнека­ме­ра бар, прок­то­ри­нг жүйесі ар­қы­лы бақы­­лау жүр­гізіліп жатырСондық­тан кө­шіріп алу дегенсияқ­ты ака­де­миялық адалдық қа­ғи­­­да­ла­рынбұзуға ешқандай мүм­­кін­дік жоқ», деді министр.

Педагог мамандығына түсу балы жоғары

Биыл педагогикалық маман­дық­­­тарға оқуға түсуталаптары қатаңдатылдыСебе­бі болашақ пе­да­гогтердің шәкірт­ақ­ысы өзге­лер­дікінен ере­кше, 42 мың теңге болып бекі­тіл­діОсы­ған орай еңмық­ты та­лап­­керлер мұғалім бо­лу­ды таңдайбастағаны бай­қа­ладыМи­нистр­лік­тің мәлі­ме­тін­шемұ­ға­­лім­ маман­дығын таңдаған «Алтын белгі» иегерлерінің саны 2 есеге арт­қанСәйкесінше бәсеке­лес­тік жо­ғарыладыЕнді педа­го­ги­ка­лық мамандықтарға түсу үшін талап­керлер ҰБТ-дан кемі 75 балл жинауы керекСо­ған қарамастан түлектер мұ­ға­­лім мамандығын таң­дап жа­тырСоның бірі – ҰБТ-дан 137 балл жинаған Қарағанды қала­сындағы №61 жалпыбілім бере­­тін мектептің түлегі Әділ­са­мат АбитаевОл мұғалім болуды қалайды.

«Ұлттық бірыңғай тестілеу – әрбір түлектің өміріндегі ма­ңыз­ды қадамДегенмен не­гіз­­гі мақ­сат – ҰБТ-ны жақсы тап­сыру ғана емесөмірдеөз орныңды тауыпта­бысты тұлға болу. Биылғы тес­ті­леу­ге келсекмүмкіндік көп. ҰБТ аяқталғанға дейін жа­уап­та­рын өзгертіпал­дыңғы сұ­рақ­тар­ға оралуға боладыЕгер бұрын тестіленушілер жауап па­рақтарын бояуға көпуақыт жұм­сасақазір олай емесЖәне бұған дейін жауап парағын сканермен тексеру кезіндедұрыс толтырылмаған нұсқаларының есептелмей қалуы сияқты жағ­дайлар кездесетінЭлек­т­рон­­­ды формат арқылы біз өз нәти­­желерімізді ҰБТ аяқтала сала білдікКейбір таныстарым тес­тілеу аяқталғаннан кейін бір­­­денапелляцияға бердіБұл олар­­дың уақытынайтарлықтай үнем­деді», деді Ә.Абитаев.

Қашықтан оқыту
және тестілеу

Былтырғы карантиндік шектеу­­лер білім беру саласындағы са­па­ға кері әсер еткені анық. Онлайн және қа­шықтан оқу кезін­де біті­ру­шісыныптың оқу­шы­­­лары ҰБТ-ны ұмытқандай болып едіАта-аналардың алаң­да­уы бар, мұға­лім­дердіңқо­ғам белсен­ді­ле­рінің ашық пі­кір­лері­нен кейін Білім және ғы­лым минис­трлігі 11 және 12-сы­нып оқушыларын дәстүрлі фор­матта оқыту туралы шешім шығар­дыБұл өз кезегіндеталап­кер­лер­­дің тестілеу нәтиже­ле­рін де жақ­сартуға септігін тигізгенМұны ҰБТ-дан ең жо­ғары 140 бал­ды жинаған Пав­ло­дардағы Білім-инновация лицейінің түлегі Данияр Уәлиев те растап отыр.

«Оқу жылының басында қиын болдыӨйткені панде­мия­ға байланысты бәріміз онлайн оқыдықОндай формат дәстүрлі білім беруге жетпейді ғойБірақ ұстаздарымыз ба­рын салдыҮшін­ші тоқсаннан бастап лицейге барып оқығанымыз жақ­сы болдыӘуелдесол оқу жы­лының басында ҰБТ-дан 70 бал­дың жобасында жинапжүрдімСәуір айын­да 110 балға жеткіздімМамыр айын­да 120-125 балл жинай бастадымДәстүрлі форматта оқып жү­ріп тес­тілеуге дайындалуы­мыз нә­ти­же бердіБірақ тест тап­сыр­ма­лары қиынсондықтан ешқашан еңжоғары балл жинап көрмедімБасында сенбедімАлайда солай болдыМұнда бір сәттіліктіңболғаны анық», дейді Д.УәлиевИәбағы мен бабы қатар шапты деген осы шығар.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.